รายละเอียดหนังสือ
การวางระบบ Wireless Internet ด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร
สำนักพิมพ์ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ จำกัด
หมวด : 000 ทั่วไป
หมู่ : 003
เลขเรียกหนังสือ : 003 ช ก
เลขผู้แต่ง: ช ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 170
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 145
เลข ISBN: 9789747648249
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 ตุลาคม 2554
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000017ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
20000018ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
30000019ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***