รายละเอียดหนังสือ
ธรรมเนียมชาววัง
ผู้แต่ง : เวนิสา เสนีวงศ์ฯ
สำนักพิมพ์ : บางกอกบุ๊ค
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 390.22
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 ว ธ
เลขผู้แต่ง: ว ธ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 96
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN: 974-86299-2-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 มกราคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10013546ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
20013547ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
30013548ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
40013549ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
50013550ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***