รายละเอียดหนังสือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.3
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ฝ ม
เลขผู้แต่ง: ฝ ม
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 216
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-00-0555-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10015242ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
20015243ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
30015244ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
40015245ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
50015246ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***