รายละเอียดหนังสือ
รู้จักประชาคมอาเซียน
ผู้แต่ง : สุทธิชัย ปทุมล่องทอง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 341.247
เลขเรียกหนังสือ : 341.247 ส ร
เลขผู้แต่ง: ส ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 216
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 978-616-500-204-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10015219ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
20015220ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
30015221ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
40015222ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
50015223ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***