รายละเอียดหนังสือ
นิราศพระธาตุอินทร์แขวน เจ้าจันทร์ผมหอม
ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์
สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.913
เลขเรียกหนังสือ : 895.913 ม จ
เลขผู้แต่ง: ม จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า:
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 978-974-315-586-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10023743ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
20023744ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
30023745ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
40023746ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง
50023747ว่างห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***