ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

ระหว่างวันที่  ๑-๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ