ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 19 มกราคม 2560

โครงการรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ในวันที่  ๒๓ - ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐

ณ  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ